Podziękowania za kwestę 2015 PDF Drukuj Email
25.11.2015.


    Wszystkim naszym Darczyńcom gorąco dziękujemy za datki dla słupskiego hospicjum przekazane w akcji „Wspieramy Nasze Hospicjum” w dniach 31 października i 01 listopada 2015 roku.
    Zebrana kwota na cmentarzach słupskich i powiatu słupskiego to ogółem kwota: 117 668,97 złotych ( słownie: sto siedemnaście sześćset sześćdziesiąt osiem 97/100 złotych w tym:

1.    na cmentarzach słupskich to kwota 94 863,90 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy 90/100 złotych);
2.    Cmentarz w Ustce  to kwota 10.935,92 ( słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć  92/100 złotych);
3.    Cmentarz w Zimowiskach to kwota 1 000,00 ( słownie: jeden tysiąc złotych);
4.    Cmentarz  w Kobylnicy to kwota  4 302,94 złotych ( słownie: cztery tysiące trzysta dwa  94/100 złotych);
5.    Cmentarz w Siemianicach to kwota 100,30 złotych ( słownie: sto 30/100 złotych);
6.    Cmentarz w Łupawie to kwota 1 806,66 złotych ( słownie: jeden tysiąc osiemset sześć 66/100 złotych);
7.    Cmentarz w Potęgowie to kwota 4119,25 złotych ( słownie: cztery  tysiące sto dziewiętnaście 25/100 złotych;
8.    Cmentarz w Jezierzycach to kwota 340,00 złotych( słownie: trzysta czterdzieści złotych);
9.    Wpłata własna to kwota 200,00 złotych ( słownie: dwieście złotych).

Dziękujemy szczególnie młodym wolontariuszom za piękną postawę oraz ich rodzicom, dziadkom i nauczycielom.                                 
                
                    Z wyrazami szacunku
               Edyta Wolska - Prezes Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej
              
Teresa Jerzyk - Dyrektor Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku

 
« poprzedni artyku   nast pny artyku »