Podziękowania za kwestę 2016 PDF Drukuj Email
06.02.2017.


    Wszystkim naszym Darczyńcom gorąco dziękujemy za datki dla słupskiego hospicjum przekazane w akcji „Wspieramy Nasze Hospicjum” w dniach 29 października i 01 listopada 2016 roku.
    Zebrana kwota na cmentarzach słupskich i powiatu słupskiego to ogółem kwota: 114 026,15 złotych ( słownie: sto czternaście tysięcy dwadzieścia sześć 15/100 złotych) w tym:

1.    na cmentarzach słupskich to kwota 92 711,38 złotych ( słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście 38/100 złotych);
2.    Cmentarz w Ustce  to kwota 7 529,69 ( słownie: siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 69/100 złotych);
3.    Cmentarz w Zimowiskach to kwota 2 431,92 ( słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden 92/100 złotych);
4.    Cmentarz  w Kobylnicy to kwota 4 116,42 złotych ( słownie: cztery tysiące sto szesnaście 42/100 złotych);
5.    Cmentarz w Łupawie to kwota 3 203,23 złotych ( słownie: trzy tysiące dwieście trzy 23/100 złotych);
6.    Cmentarz w Potęgowie to kwota 4 033,51 złotych ( słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy 51/100 złotych;

Dziękujemy szczególnie młodym wolontariuszom za piękną postawę oraz ich rodzicom, dziadkom i nauczycielom.                                 
                
                    Z wyrazami szacunku
               Edyta Wolska - Prezes Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej
              
Teresa Jerzyk - Dyrektor Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku

 
« poprzedni artyku   nast pny artyku »