Fundusze z UE PDF Drukuj Email
03.11.2020.

 

Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej informuje o otrzymaniu Grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -  Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19


Zarządzenie nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03.08.2020 r.
Zarządzenie nr 129/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20.08.2020 r.
Zarządzenie nr 85/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.05.2021 r.

Dotacja została sfinansowana:
- ze środków europejskich 84,17 %
- ze środków dotacji celowej 15,83%

Wysokość pierwszego grantu wyniosła łącznie 122 653,58 zł, z czego 112 929,04 zł jako dodatek do wynagrodzenia dla personelu medycznego oraz 9 724,54 zł na zakup środków ochrony osobistej.

Wysokość drugiego grantu wyniosła 122 511,28 zł jako dodatek do wynagrodzenia personelu medycznego.

                   

 


Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Róźyckiej informuje o otrzymaniu Grantu na wspieranie pracowników w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu "Pomorskie S.O.S" współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

           Numer i nazwa projektu: RPPM.05.04.02-22-0001/20 "Pomorskie S.O.S"