Sprawozdania z działalności PDF Drukuj Email
W tym dziale bądą zamieszczane sprawozdania z działalności z Hospicjum i Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Róźyckiej w Słupsku.

 

Sprawozdania za rok 2022.
Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie merytoryczne
3. Bilans uproszczony
4. Rachunek wyników
5. Informacja dodatkowa
6. Opinia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej

 

Sprawozdania za rok 2021.
Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie merytoryczne
3. Bilans uproszczony
4. Rachunek wyników
5. Informacja dodatkowa
6. Opinia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej

 

Sprawozdania za rok 2020.
Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie merytoryczne
3. Bilans uproszczony
4. Rachunek wyników
5. Informacja dodatkowa
6. Opinia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej


Sprawozdania za rok 2019.

Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie merytoryczne
3. Bilans uproszczony
4. Rachunek wyników
5. Informacja dodatkowa


Sprawozdania za rok 2018.

Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie merytoryczne
3. Bilans uproszczony
4. Rachunek wyników
5. Informacja dodatkowa
 

 Sprawozdania za rok 2017.
Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie merytoryczne
3. Bilans uproszczony
4. Rachunek wyników
5. Informacja dodatkowa


Sprawozdania za rok 2016.
Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie merytoryczne
3. Bilans uproszczony
4. Rachunek wyników
5. Informacja dodatkowa

Sprawozdania za rok 2015.
Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie merytoryczne
3. Bilans uproszczony
4. Rachunek wyników
5. Informacja dodatkowa

Sprawozdania za rok 2014.
Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Sprawozdanie merytoryczne
3. Bilans uproszczony
4. Rachunek wyników
5. Informacja dodatkowa


Sprawozdania za rok 2013.

Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:

1. Sprawozdanie merytoryczne
2. Bilans uproszczony
3. Rachunek wyników
4. Informacja dodatkowa


Sprawozdania za rok 2012.

Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:

1. Sprawozdanie merytoryczne
2. Bilans uproszczony
3. Rachunek wyników
4. Informacja dodatkowa


Uchwały 2011

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
Uchwała w sprawie zwiększenia funduszu statutowego Towarzystwa oraz zwiekszenia kosztów roku obrotowego 2011 Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku 

Sprawozdania za rok 2011.
Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:

1. Sprawozdanie merytoryczne
2. Bilans Hospicjum
3. Bilans Towarzystwa Opieki Paliatywnej
4. Rachunek wyników Hospicjum
5. Rachunek wyników Towarzystwa Opieki Paliatywnej
6. Informacja dodatkowa Hospicjum
7. Informacja dodatkowa Towarzystwa Opieki Palaitywnej
8. Informacja dodatkowa
 

Sprawozdania za rok 2010.
Kliknij na link obok aby otworzyć lub pobrać jedno ze sprawozdań dotyczących Organizacji Pożytku Publicznego:

1. Bilans Hospicjum.
2. Bilans Towarzystwa Opieki Paliatywnej.
3. Rachunek wyników Hospicjum
4. Rachunek wyników Towarzystwa Opieki Paliatywnej
5. Informacja dodatkowa Hospicjum
6. Informacja dodatkowa Towarzystwa Opieki Palaitywnej
7. Informacja dodatkowa
8. Sprawozdanie finansowe 2010
9. Sprwozdanie merytoryczne 2010